شماره مستقیم ما: 985133410081+ این شرکت هیچ نماینده ای در سطح کشور ندارد

خانه » دسته‌بندی نشده » آگهی اقلام و شرایط شرکت در مزایده

آگهی اقلام و شرایط شرکت در مزایده

شرکت (سهامی عام ) نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد مقداری از اقلام خود راشامل :

آهن، مس، آلومینیوم

اقلام تاسیساتی

اقلام برقی

اقلام تولید

پارچه های درجه دار

ازطریق مزایده به فروش برساند.

لذا متقاضیان می توانند همه روزه صبح ها از ساعت ۷ الی ۱۴جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اطلاعات تفصیلی و فرم مربوطه به آدرس کارخانه ،واقع در  کیلو متر ۱۷ جاده نیشابور به مشهد ابتدای شهر خرو به شماره تماس ۰۵۱۴۳۲۶۷۳۰۰ وبه سایت http://nasajikhosravi.ir مراجعه و درخواست خود را ارائه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد:

۱- مبلغ سپرده لازم جهت شرکت در مزایده در هر گروه اقلام طبق جدول مربوطه از طریق واریز به حساب شرکت به شماره ۶۵۰۵۸۱۶۳۶۵ نزد بانک ملت آستان قدس.

۲- در صورت برنده شدن در هر ردیف اقلام مزایده کل موجودی های شرکت لازم به بارگیری می باشد و در صورت افزایش یا کاهش موجودی ها از مقدار لیست اولیه هیچگونه ادعایی در خصوص بارگیری این تغییر از سوی برنده مزایده مسموع نخواهد بود.

۳- نحوه بارگیری اقلام در خصوص نحوه، زمان و نفرات معرفی شده جهت بارگیری با هماهنگی و نظر مستقیم مسئول مزایده شرکت می باشد.

۴- نحوه تسویه همزمان با بارگیری و طبق دستور شرکت وجه مربوط به هر بارگیری به حساب شرکت کارت کشیده خواهد شد.

۵- خروج کلیه اقلام مطابق برنامه ارائه شده از سوی شرکت می باشد و در صورت تاخیر در بارگیری شرکت مجاز به ضبط سپرده برنده مزایده می باشد.

۶- وجه سپرده واریزی از سوی شرکت کننده ی برنده شده تا پایان حمل و بارگیری اقلام نزد شرکت امانت می باشد و هیچ گونه ادعایی حین بارگیری از سوی برنده مزایده در خصوص آن قابل قبول نمی باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر گروه از اقلام مزایده به شرح ذیل بوده و از طریق واریز به حساب بانکی شرکت می باشد.

لازم به ذکر است که به مبالغ نهایی میزان ۹% ارزش افزوده اضافه می گردد.

ضمناً شرکت نخریسی در قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت ها پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ می باشد و زمان بازگشایی پاکت ها متعاقباً اعلام می گردد.