شماره مستقیم ما: 985133410081+ این شرکت هیچ نماینده ای در سطح کشور ندارد

بایگانی ماهانه:خرداد ۱۳۹۸

دریافت گواهینامه تعهد به تعالی

توجه به سیستم های نوین مدیریتی و بهره گیری از دانش کارشناسان این حوزه در پیاده سازی آنها همواره جزو استراتژی های شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان بوده و می باشد. پس از ارتقاء نسخه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شرکت از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵ در شهریور ماه ۱۳۹۷ ، در تلاشی دوباره و با همت […]

بیشتر بخوانید...