شماره مستقیم ما: 985133410081+ این شرکت هیچ نماینده ای در سطح کشور ندارد

بایگانی ماهانه:شهریور ۱۴۰۰

آگهي مناقصه – نوبت دوم تامین مواد بسته بندي

آگهي مناقصه – کارتن شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر داد جهت مواد بسته بندي از طريق مناقصه اقدام به تامين نمايد. شايان ذكر است مواد مورد نياز شامل مقواي سه لا – كارتن بسته بندي – لايه كارتن مي باشد. از فروشندگان و تامين كنندگان در اين خصوص دعوت ميگردد از تاريخ […]

بیشتر بخوانید...