شماره مستقیم ما: 985133410081+ این شرکت هیچ نماینده ای در سطح کشور ندارد

بایگانی ماهانه:آذر ۱۴۰۰

حضور در بیست و هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی، نمایشگاه بین المللی تهران

حضور شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در بیست و هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۸ و ۹ غرفه ۸۴۵ ۱۴ تا ۱۷ آذر ساعات بازدید: ۹  الی ۱۷

بیشتر بخوانید...