با ما تماس بگیرید: 985133410081+

خانه » دسته‌بندی نشده » CONTACT INFORMATION

CONTACT INFORMATION

Nakhrisi va Nasaji Khosravi Khorasan , Textile and Spinning Co

Tel: +98 51 4326 7300 – 3  – +۹۸ ۵۱ ۳۳۴۱ ۰۰۸۱

Fax: +98 51 4326 6433 – +98 51 33 41 70 22

Address: Khosravi Textile and spinning .Co, Fadaeian Eslam Street , Mashhad , IRAN

Email: info@NasajiKhosravi.ir