فرم شرکت در مزایده نوبت اول  ( ضایعات تولیدی )

دانلود فرم ها

شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد ضایعات توليدي خود را از طريق مزايده به فروش برساند . كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه از ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ لغايت ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ از  ساعت ۸ الي ۱۴ به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده نیشابور مشهد شهرستان خرو جنب شهرک صنعتی خیام  کارخانه نخریسی و نساجی حسروی خراسان مراجعه نمایند .

تلفن تماس ۰۵۱۴۳۲۶۷۳۰۰ .

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .