فرم شرکت در مزایده ( نوبت دوم ) 

دانلود فرم ها

شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد ضایعات تولیدی را در گروه های برق ، تاسیسات ، پلاستیک ، فلزات ، و متفرقه  خود را از طریق مزایده به فروش برساند . كليه متقاضيان مي توانند جهت مشاهده  اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه به جز ایام تعطیل از مورخ 1401/04/13  لغايت 1401/04/22 از ساعت 8 الي 14 به آدرس کیلومتر 17 جاده نیشابور مشهد شهرستان خرو جنب شهرک صنعتی خیام  کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان مراجعه نمایند .

تلفن تماس 05143267300 .

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

چهارشنبه  مورخ 1401/04/22 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .