... راه های ارتباطی با واحد بازرگانی ...

مسئول

 • آقای محمد باقر عمارلو

ضمینه فعالیت

 • انواع الیاف پنبه ، پلی استر ، ویسکوز

تلفن های تماس

 • دفتر کارخانه :  ۰۵۱۴۳۲۶۷۳۰۲
 • تلفن همراه : ۰۹۹۱۲۰۵۴۱۸۳

آدرس ایمیل

 • info@Nasajikhosravi.ir

مسئول

 • آقای محمد باقر عمارلو

ضمینه فعالیت

 • انواع نخ در نمره و جنسهای مختلف

تلفن های تماس

 • دفتر کارخانه :  ۰۵۱۴۳۲۶۷۳۰۲
 • تلفن همراه : ۰۹۹۱۲۰۵۴۱۸۳

آدرس ایمیل

 • info@Nasajikhosravi.ir

مسئول

 • سرکار خانم فاطمه توکلیان

ضمینه فعالیت

 • فروش پارچه

تلفن های تماس

 • دفتر مشهد (داخلی۱۶):  ۰۵۱۳۳۴۱۰۰۸۱
 • تلفن همراه : ۰۹۱۵۸۰۰۹۷۰۳

آدرس ایمیل

 • info@Nasajikhosravi.ir