... راه های ارتباطی با واحد بازرگانی ...

سرپرست مسئول

 • آقای محمد باقر عمارلو

تهیه مواد

 • انواع الیاف پنبه ، پلی استر ، ویسکوز

تلفن های تماس

 • دفتر کارخانه :  05143267302
 • تلفن همراه : 09912054183

آدرس ایمیل

 • info@Nasajikhosravi.ir

سرپرست مسئول

 • آقای محمد باقر عمارلو

تهیه نخ

 • انواع نخ در نمره و جنسهای مختلف

تلفن های تماس

 • دفتر کارخانه :  05143267302
 • تلفن همراه : 09912054183

آدرس ایمیل

 • info@Nasajikhosravi.ir

سرپرست مسئول

 • سرکار خانم فاطمه توکلیان

تهیه مواد

 • انواع الیاف پنبه ، پلی استر ، ویسکوز

تلفن های تماس

 • دفتر کارخانه :  05143267302
 • تلفن همراه : 09912054183

آدرس ایمیل

 • info@Nasajikhosravi.ir