بعد مسئولیت اجتماعی

اقدامات شرکت در بعد مسئولیت های اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

1- کاهش مصرف برق در زمستان و تابستان و در اوج کمبود های شبکه برق کشوری (همکاری به میزان 430 ساعت) و نیز کاهش مصرف گاز در زمستان (به میزان 30 هزار متر مکعب) و همچنین در بعد کاهش مصرف انرژی به صورت مداوم نیز با توجه به توان مصرفی 4.5 مگاوات ماشین آلات و تجهیزات برنامه ریزی شده است تا با مدیریت توقفات و سرویسکاری ها این عدد به میانگین 3.8 مگاوات کاهش یابد و نیز اوج این کاهش در زمان های پیک مصرف باشد.

2- با توجه به اینکه در حال حاضر 85% سهام متعلق به آستان قدس رضوی بوده، بنابراین 85% از سود خالص به آستان قدس رضوی تعلق داشته از اینرو سود تقسیمی تعلق گرفته به آستان صرف امور عام المنفعه می گردد.

3- برنامه جذب با اولویت بومی شهرستان زبرخان در دستورکارشرکت قرارگرفته است که مصداق بارز آن، راه اندازی و بهره برداری از پروژه نخ ظریف، اکثریت نیروهای جذب شده از منطقه زبرخان بوده اند.

4- دريافت گواهينامه هاي بهداشت جهت نیرو های خدمات و  گواهینامه سلامت جهت تمامی كاركنان، همچنین به صورت ادواری از کلیه کارکنان با هزینه شرکت گرفته می شود.

5- در سال 1401 میانگین برای هر یک از پرسنل 23 ساعت آموزش انجام شده است.

6- کسب رضایت 79 درصدی در حوزه مشتریان و 3 مورد جبران خسارت برای جلب رضایت مشتریان ناراضی انجام شده است.