..: توجه :..

  1. این فرم صرفا برای اطلاع از متقاضیان می باشد و هیچ گونه اولویت و تعهدی جهت استخدام  و همکاری نمی باشد.
  2. متقاضیان در صورت نیاز براساس رشته و مقطع تحصیلی دعوت به گزینش می شوند. 
  3. متقاضیان محترم حتما باید در آزمونی که برگزار می شود شرکت کنند.
  4. از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خود داری شود .

فرم تقاضای همکاری

نام(ضروری)
نام خانوادگی(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
بدون عنوان(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png, حداکثر اندازه فایل: ۱ MB.
خدمت سربازی...(ضروری)
*معافیت پزشکی قابل قبول نمی باشد*
وضعیت تاهل(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: ۱ MB.
حداکثر اندازه فایل: ۱ MB.