فرم شرکت در مزایده ضایعات آهن آلات تیر ماه 1403 (نوبت دوم)

شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد ضایعات خود را شامل: آهن آلات، آلومینیوم، پلاستیک و ... از طريق مزايده به فروش برساند. كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه از تاریخ 1403/03/30 لغايت 1403/04/07 از ساعت 8 الي 14 روزهاي كاري به آدرس كيلومتر 17 جاده نيشابور مشهد شهرستان خور جنب شهرك صنعتي خيام كارخانه نخريسي و نساجي خسروي خراسان مراجعه نمايند

تلفن تماس 05143267300 

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

پنجشنبه  مورخ 1403/04/07 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .