فرم شرکت در مزایده خرداد ماه 1403

شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد ضایعات خود را شامل: الیاف خط تولید، دوک مقوایی، کارتن و... از طريق مزايده به فروش برساند. كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه از 1403/03/08 لغايت 1403/03/13 از ساعت 8 الي 14 روزهاي كاري به آدرس كيلومتر 17 جاده نيشابور مشهد شهرستان خور جنب شهرك صنعتي خيام كارخانه نخريسي و نساجي خسروي خراسان مراجعه نمايند.

تلفن تماس 05143267300 

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

یکشنبه  مورخ 1403/03/13 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .