فرم شرکت در مزایده خودروی وانت مزدا تیر ماه 1403

شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد یک دستگاه خودروی وانت مزدا مدل 1382 را از طريق مزايده به فروش برساند. كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه از 1403/04/03 لغايت 1403/04/16 از ساعت 8 الي 14 روزهاي كاري به آدرس مشهد خیابان فداییان اسلام روبروی فداییان اسلام 15 جنب حسینیه امام خمینی نخريسي و نساجي خسروي خراسان مراجعه نمايند

تلفن تماس 05133410081 

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

شنبه  مورخ 1403/04/16 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .