... معرفی بخش های داخلی کارخانه و تولیدات ...

قبلی
بعدی

ریسندگی

 • انواع نخ های رینگ شامل
 •  پلی استر ویسکوز
 • ویسکوز خالص
 • پلی استر خالص
 • انواع نخ های اپن اند شامل
 • پنبه خالص
 • پلی استر پنبه
 • از نمره ۱۰ تا ۳۰ انگلیسی
 • ظرفیت کل سالن : ۴۵۰۰ تن در سال
قبلی
بعدی

ریسندگی۲

 • نخ های شانه شده پنبه ای
 • ازنمره ۳۰ تا ۶۰ انگلیسی
 • نخ های کامپکت پنبه ای
 • از نمره ۳۰ تا ۸۰ انگلیسی
 • نخ های اسلب پنبه ای (دارای افکت)
 • از نمره ۲۰ تا ۴۰ انگلیسی
 • نخ های کشسان پنبه ای
 • از نمره ۲۰ تا نمره ۴۰ انگلیسی
 • ظرفیت کل سالن : ۲۴۰۰ تن در سال
قبلی
بعدی

بافندگی و تابندگی 

 • نخ های دولا و چندلا
 • تمام محصولات ریسندگی های ۱ و ۲
 • ظرفیت کل سالن : ۹۵۰ تن در سال