... معرفی بخش های داخلی کارخانه و تولیدات ...

قبلی
بعدی

ریسندگی

 • انواع نخ های رینگ شامل
 •  پلی استر ویسکوز
 • ویسکوز خالص
 • پلی استر خالص
 • انواع نخ های اپن اند شامل
 • پنبه خالص
 • پلی استر پنبه
 • از نمره 10 تا 30 انگلیسی
 • ظرفیت کل سالن : 4500 تن در سال
قبلی
بعدی

ریسندگی2

 • نخ های شانه شده پنبه ای
 • ازنمره 30 تا 60 انگلیسی
 • نخ های کامپکت پنبه ای
 • از نمره 30 تا 80 انگلیسی
 • نخ های اسلب پنبه ای (دارای افکت)
 • از نمره 20 تا 40 انگلیسی
 • نخ های کشسان پنبه ای
 • از نمره 20 تا نمره 40 انگلیسی
 • ظرفیت کل سالن : 2400 تن در سال
قبلی
بعدی

بافندگی و تابندگی 

 • نخ های دولا و چندلا
 • تمام محصولات ریسندگی های 1 و 2
 • ظرفیت کل سالن : 950 تن در سال