فرم شرکت در مناقصه خرداد ماه 1403

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد جهت تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت  به تعداد 8 دستگاه سرویس مینی بوس مدل 1375 به بالا (5 دستگاه شیفت گردشی و 3 دستگاه ثابت اداری) از لحاظ فنی و ظاهری تمیز و سالم که مورد تایید شرکت باشد، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه (ارگانها - شرکتهای حمل و نقل مسافری - اشخاص حقیقی و...) می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت، از مورخ 1403/03/08 لغایت پایان وقت اداری 1403/03/13 به شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان واقع در کیلومتر 17 جاده مشهد، جنب شهرک صنعتی خیام ابتدای جاده شهر خور مراجعه نمايند.

تلفن تماس 05143267300 

آخرين مهلت شركت در مناقصه و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

یکشنبه  مورخ 1403/03/13 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .