فرم شرکت در مزایده آذر ماه 1401 

شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد ضایعات توليدي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه از 1401/09/22 لغايت 1401/09/28 از ساعت 8 الي 14 روزهاي كاري به آدرس كيلومتر 17 جاده نيشابور مشهد شهرستان خرو جنب شهرك صنعتي خيام كارخانه نخريسي و نساجي خسروي خراسان مراجعه نمايند.

تلفن تماس 05143267300 

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

دوشنبه  مورخ 1401/09/28 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .