شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد ضایعات خود شامل آهن آلات، درب آلومینیومی، پلاستیک مستعمل، چوب لوله چاه عمیق مستعمل و ... را از طريق مزايده به فروش برساند. كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه از 1401/12/13 لغايت 1401/12/16 از ساعت 8 الي 14 روزهاي كاري به آدرس كيلومتر 17 جاده نيشابور مشهد شهرستان خرو جنب شهرك صنعتي خيام كارخانه نخريسي و نساجي خسروي خراسان مراجعه نمايند.

تلفن تماس 05143267300 

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

سه شنبه  مورخ 1401/12/16 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .