منشور کمیته انتصابات

کمیته انتصابات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) به منظور بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اظهارنظر در خصوص بکارگیری مدیران شایسته و افراد کلیدی، به عنوان مهم‌ترین ارکان بهره‌وری و تعالی شرکت تشکیل می‌گردد. و منشور آن به شرح ذیل ارائه می گردد.

مشخصات اعضای کمیته انتصابات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

تصویرنام و نام خانوادگی اعضامدرک تحصیلیاهم سوابق
جلیل ارغندکارشناسی نساجیكارخانجات نساجی مازندران (مدیر کارخانه) - كارخانجات نساجی خوی (عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه) - كارخانجات نساجی خراسان (مدیر عامل)- کارخانه نساجی و نخريسی خسروی خراسان (رئیس هیئت مدیره)
هادی بهروز نیاکارشناسی نساجیپشمبافی توس (سمت سرپرست سالن رنگرزی و تکمیل) - نساجی خسروی خراسان (سرپرست سالن ریسندگی – مدیر تولید) - شرکت فرش نگین مشهد (مدیر کارخانه، عضو هیئت مدیره) - شرکت فرش پرشین مشهد (مدیر کارخانه) - شرکت فرش زمرد مشهد (مدیرکارخانه(
سید محمد داودی مقدم

کارشناسی ارشد

مدیریت صنایع

مدیر مهندسی صنعتی شرکت تولیدی تیم از 1368/01/14 الی  1387/03/31 به مدت 10 سال - مدیرکارخانه ریسندگی و بافندگی فرش زمرد مشهد از تاریخ 1387/04/01 به مدت 9 سال - مدیر اجرایی پروژه تأسیس واحد ریسندگی فرش زمرد - مدیرکارخانه تولیدی موکت نگین و نخ نوید و قائم مقام مدیر عامل فرش پرشین از تاریخ 1387/09/01 تا خرداد 93 - مدیرکارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه  جامعه از خرداد 93 تا کنون