منشور هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت مدیره

در اجرای مفاد ماده ۲۱ و ۱۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۲۷ تیر ۱۳۹۷) منشور هیئت مدیره و دبیر خانه هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب هیئت مدیره شرکت رسید که این منشور به شرح ذیل ارائه می گردد.

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

تصویر

نام و نام خانوادگی اعضا / سمت

مدرک تحصیلی

اهم سوابق

جلیل ارغند

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی نساجی

كارخانجات نساجی مازندران (مدیر کارخانه) - كارخانجات نساجی خوی (عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه) - كارخانجات نساجی خراسان (مدیر عامل)- کارخانه نساجی و نخريسی خسروی خراسان (رئیس هیئت مدیره)

حمید رضا دانش کاظمی

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

اقتصاد گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

شركت كارگزاری اتيه (مدير عامل و نايب رئيس هيئت مدیره) - كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار (رئیس هیئت مدیره) - شركت بورس اوراق بهادار (عضو هیئت پذیرش) - شركت كارگزاری ارديبهشت ايرانيان (عضو هیئت مدیره) - شركت سرمايه گذاری ملی ايران (مدیر ارشد صف) - شركت مديريت سرمايه گذاری ملی ايران (عضو هیئت مدیره) - شركت سرمايه گذاری فرهنگيان (مدیر میانی صف) - شركت سينا دارو (عضو هیئت مدیره) - شركت احياء صنايع خراسان (عضو هیئت مدیره) - شركت نخريسی نساجی خسروی خراسان (نائب رئیس هیئت مدیره)

نیما ملائی

عضو هیئت مدیره

دانشجوی دکتری

گرایش مهندسی سازه

مدیریت امور مالی سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری رضوی، مدیریت شرکت کارگزاری سپهر باستان، مدیریت صندوق سرمایه گذاری یکم سامان، نظارت بر پروژه های عمرانی متعدد به عنوان مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی تهران و عضویت در هیات مدیره چندین شرکت معتبر و مشاوره مالی و اقتصادی در مجموعه های تجاری و صنعتی

محمد رضا اوحدی

عضو هیئت مدیره

فوق ليسانس مديريت اجرايی - گرایش استراتژيك

شرکت فرش نقش آرا (مدير عامل 2 سال) – شرکت زمزم مشهد (قائم مقام ومعاونت منابع انسانی 2 سال) – شرکت رينگ سازی مشهد (معاونت بازرگانی 7 سال) – شرکت نساجی خراسان (عضو هیئت مدیره 1 سال) – شرکت مجتمع مس تكنار (قائم مقام مديرعامل 1 سال) – شرکت احياء صنايع خراسان (مدير امورمجامع 5 سال) - شركتهای گروه احياء (عضوموظف هيئت مديره 7 سال) – شرکت نيروگستران خراسان (رئيس هيئت مديره و عضوموظف 3 سال) - شرکت بازرگانی سيمان غرب تربت جام (مديرعامل وعضوهيئت مديره 4 سال) گروه صنايع دارويی و شيميايی و غذايی مدرس معاونت اجرايی و رئيس تيم نظارت) MC تاكنون)

علی فدیشه ای

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی تکنولوژی نساجی

شركت نساجی رضانخ (مسئول سالن ریسندگی 1 سال) - گروه صنعتی شاديلون و شركت نساجی مشهد نخ (مديرسالن ريسندگی، مدير توليد، مدير پروژه (11 سال) – شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان  قائم مقام مديرعامل، سرپرست شركت، مديرعامل و عضو هئيت مديره (10 سال)