فرم شرکت در مناقصه - نوبت اول

دانلود فرم ها

شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر داد جهت مواد بسته بندي و آهاري از طريق مناقصه اقدام به تامین نمايد.

 

شايان ذكر است مواد مورد نیاز شامل :

پلي ونیل الكل – دوك مقوايي – دوك پلاستیكي – مقواي سه لایه – كارتن بسته بندي – لايه كارتن مي باشد.

 
از فروشندگان و تامین كنندگان در اين خصوص دعوت میگردد حداكثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ پس از دريافت مدارك و توضیحات تكمیلي نسبت به ارسال مستندات و پیشنهادات خود اقدام نمايند.بديهي است شركت در مناقصه فوق منوط به ارسال اسناد و مدارك مناقصه حداكثر تا مهلت قانوني داده شده می باشد و همچنین ارسال نمونه ها به واحد كنترل كیفیت اين شركت و اخذ تائیديه از اين واحد خواهد بود.

شماره تلفن تماس جهت پاسخگویی به سوالات : ۴۳۲۶۷۳۰۰ – ۰۵۱

نکته۱ : کلیه اقلام تحویل در محل کارخانه خریدار بوده و هزینه های حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد .
نکته ۲ : نحوه خرید شرکت و قرارداد بعد از مشخص شدن برنده و طی قرارداد طی مدت ۳ ماه خواهد بود .
نکته ۳ : تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات باید نمونه ها تحویل خریدار گردد .
نکته ۴ : پیشنهاد دهنده می بایست نسبت به تکمیل و ارسال مدارک در دو پاکت  ( الف : تضامین ) (ب : پیشنهاد قیمت )اقدام نماید .