(( آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ))

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان درنظر دارد جهت تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت  به تعداد 8 دستگاه سرویس مینی بوس مدل 1375 به بالا (5دستگاه شیفت گردشی و3دستگاه ثابت اداری) از لحاظ فنی و ظاهری تمیز و سالم که مورد تاییدشرکت باشد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.متقاضیان شرکت در مناقصه(ارگانها-شرکتهای حمل و نقل مسافری - اشخاص حقیقی و..)می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت از مورخ 1402/03/07 لغایت پایان وقت اداری 1402/03/16 به شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان واقع در کیلومتر 17 جاده مشهد جنب شهرک صنعتی خیام ابتدای جاده شهر خور مراجعه  نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره3-43267300 تماس حاصل فرمائید.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان