فرم شرکت در مزایده 

دانلود فرم ها

شركت سهامي عام نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر دارد ضایعات تولیدی  خود شامل الیاف زیر شانه ، کمپکتور ، زیر جین ، تهویه ، دوک مستعمل ، سرنخ و ... را از طریق مزایده به فروش برساند . كليه متقاضيان مي توانند جهت مشاهده  اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت همه روزه به جز ایام تعطیل از مورخ 1401/03/21  لغايت 1401/03/28 از ساعت 8 الي 14 به آدرس کیلومتر 17 جاده نیشابور مشهد شهرستان خرو جنب شهرک صنعتی خیام  کارخانه نخریسی و نساجی حسروی خراسان مراجعه نمایند .

تلفن تماس 05143267300 .

آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت ها پايان وقت اداري روز

شنبه  مورخ 1401/03/28 مي باشد

و زمان بازگشايي پاكت ها متعاقبا اعلام میگردد .