راه های تماس با واحد بازرگانی

تامین مواد اولیه

مهندس محمدباقر عمارلو

شماره تماس :

09912054183

05143267300

الیاف پنبه ، پلی استر ، ویسکوز

فروش نخ

مهندس محمدباقر عمارلو

شماره تماس :

09912054183

05143267300

انواع نخ های پنبه ای اپن اند و رینگ

پلی استر ویسکوز رینگ 

پلی استر 100% رینگ

ویسکوز 100% رینگ

فروش پارچه

مهندس احسان بخت

شماره تماس :

09382990114

05143267300

انواع پارچه تخت بافت