منشور کمیته ریسک

اجرای تبصره 1 ماده ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته مدیریت ریسک شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان(سهامی عام) منشور ذیل را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

مشخصات اعضای کمیته مدیریت ریسک شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

تصویر

نام و نام خانوادگی اعضا

مدرک تحصیلی

اهم سوابق

    

جواد غزنوی دوزنده

دکتری

حسابداری

عضو هیات علمی  و معاونت و مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد مشهد  در سالهای 70 لغایت  1385 و شروع همکاری مجدد با دانشگاه در آموزش دروس حسابداری از ترم بهمن سال 91 تاکنون - مدیر مالی شرکت قطعه ساز مشهد وابسته به سازمان صنایع ملی ایران به مدت سه سال - مدیر مالی شرکت سها طب سازنده لوازم پزشکی واقع در شهرک صنعتی طوس  فاز یک به مدت2 سال - مدیر مالی گرو ه تولیدی پارت سازان (تولیدی قطعات اتوموبیل وقهوه وشیر) و عضو موظف هیات مدیره شرکتهای گروه مذکور به مدت 2 سال - عضو هئیت مدیره شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان از سال 94 الی 98

سید محمد صادق موسوی

کارشناسی ارشد

حسابداری

سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران - مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه بین المللی صنعت

گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) شرکت اصلی گروه شرکت های پدیده – مدیر عامل شرکت رهیافت و راهبرد نو اندیشان پویا