منشور کمیته ریسک

اجرای تبصره 1 ماده ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته مدیریت ریسک شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان(سهامی عام) منشور ذیل را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

مشخصات اعضای کمیته مدیریت ریسک شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

تصویر

نام و نام خانوادگی اعضا مدرک تحصیلی

اهم سوابق

محمدرضا اوحدی فوق ليسانس مديريت اجرايی - گرایش استراتژيك شرکت فرش نقش آرا (مدير عامل 2 سال) – شرکت زمزم مشهد (قائم مقام ومعاونت منابع انسانی 2 سال) – شرکت رينگ سازی مشهد (معاونت بازرگانی 7 سال) – شرکت نساجی خراسان (عضو هیئت مدیره 1 سال) – شرکت مجتمع مس تكنار (قائم مقام مديرعامل 1 سال) – شرکت احياء صنايع خراسان (مدير امورمجامع 5 سال) - شركتهای گروه احياء (عضوموظف هيئت مديره 7 سال) – شرکت نيروگستران خراسان (رئيس هيئت مديره و عضوموظف 3 سال) - شرکت بازرگانی سيمان غرب تربت جام (مديرعامل وعضوهيئت مديره 4 سال) گروه صنايع دارويی و شيميايی و غذايی مدرس معاونت اجرايی و رئيس تيم نظارت) MC تاكنون)
جواد غزنوی دوزنده دکتری حسابداری عضو هیات علمی  و معاونت و مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد مشهد  در سالهای 70 لغایت  1385 و شروع همکاری مجدد با دانشگاه در آموزش دروس حسابداری از ترم بهمن سال 91 تاکنون - مدیر مالی شرکت قطعه ساز مشهد وابسته به سازمان صنایع ملی ایران به مدت سه سال - مدیر مالی شرکت سها طب سازنده لوازم پزشکی واقع در شهرک صنعتی طوس  فاز یک به مدت2 سال - مدیر مالی گرو ه تولیدی پارت سازان (تولیدی قطعات اتوموبیل وقهوه وشیر) و عضو موظف هیات مدیره شرکتهای گروه مذکور به مدت 2 سال - عضو هئیت مدیره شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان از سال 94 الی 98
علی توکلی نیا کارشناسی ارشد حسابداری سرپرست موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به مدت 8 سال-سرپرست ارشد موسسه حسابرسی رهنمود ثامن توس به مدت 2 سال-مدیر موسسه حسابرسی آرمان نگر سیستم به مدت 5 سال-شریک و رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی آرنیکا ارقام پارس به مدت 2 سال-مدیر و شریک موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به مدت 1 سال-شریک ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران.