منشور کمیته ریسک

اجرای تبصره 1 ماده ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته مدیریت ریسک شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان(سهامی عام) منشور ذیل را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

مشخصات اعضای کمیته مدیریت ریسک شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

تصویر

نام و نام خانوادگی اعضا

مدرک تحصیلی

اهم سوابق

نیما ملائی

دانشجوی دکتری

گرایش مهندسی سازه

 

مدیریت امور مالی سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری رضوی، مدیریت شرکت کارگزاری سپهر باستان، مدیریت صندوق سرمایه گذاری یکم سامان، نظارت بر پروژه های عمرانی متعدد به عنوان مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی تهران و عضویت در هیات مدیره چندین شرکت معتبر و مشاوره مالی و اقتصادی در مجموعه های تجاری و صنعتی

جواد غزنوی دوزنده

دانشجو دکتری

حسابداری

عضو هیات علمی  و معاونت و مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد مشهد  در سالهای 70 لغایت  1385 و شروع همکاری مجدد با دانشگاه در آموزش دروس حسابداری از ترم بهمن سال 91 تاکنون - مدیر مالی شرکت قطعه ساز مشهد وابسته به سازمان صنایع ملی ایران به مدت سه سال - مدیر مالی شرکت سها طب سازنده لوازم پزشکی واقع در شهرک صنعتی طوس  فاز یک به مدت2 سال - مدیر مالی گرو ه تولیدی پارت سازان (تولیدی قطعات اتوموبیل وقهوه وشیر) و عضو موظف هیات مدیره شرکتهای گروه مذکور به مدت 2 سال - عضو هئیت مدیره شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان از سال 94 الی 98

سید محمد صادق موسوی

کارشناسی ارشد

حسابداری

سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران - مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه بین المللی صنعت

گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) شرکت اصلی گروه شرکت های پدیده – مدیر عامل شرکت رهیافت و راهبرد نو اندیشان پویا