1
  • کارهای خانه از آن فاطمه سلام الله علیها

  • کارهای بیرون از خانه از آن علی علیه السلام

  • تمام کارها را با هم انجام دهند

  • گزینه 1 و 2